ADDIS® | Bittens Addiction
15927
page-template-default,page,page-id-15927,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ADDIS®

Har du problem

ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården. Vilket är självklart, eftersom evidensbaserad vård förutsätter evidensbaserad diagnostik.
Hur ska man annars kunna veta vad man ska behandla?
ADDIS är ett helt digitaliserat system, som ger underlag till snabba och säkra bedömningar och innefattar bl.a en genomgripande ämneslista, screeningmoduler för PTSD, depression, ångest och spel.
Framför allt erbjuder instrumentet ett konkret sätt för intervjuaren att bli inbjuden till den värld som människor med allvarliga substansrelationer befolkar. Intervjun blir i och med detta ett tillfälle till reflektion/motivation och alliansskapande.
Många berättar att ADDIS intervjun var det första tillfället för dem, då de har fått möjligheter att berätta och beskriva hur livet har gestaltat sig under inflytande av alkohol, narkotika och läkemedel.
Den berättelsen, och dess objektiva slutsatser i form av symptom under hela livet, visas i särskilda diagnoschecklistor, byggda på de internationella kriterierna i ICD 10 och DSM 5, och även grafiskt i form av en beroendekurva med alla substanser inprickade.
För de som får chansen att genomgå behandling är ADDIS både en flygande start och en källa att ösa ur, och återkomma till, under behandlingens gång. Det är en evidensbaserad metod att säkra det komplicerade beroende -tillståndets konkreta aspekter (vi kallar det för differentialdiagnostik), och ett effektivt sätt att skapa inledande motivation för den förändringsprocess som kommer sedan.

Det syns inte på utsidan hur människan mår inuti.
Rätt kompetens i kombination med ett pålitligt beprövat verktyg för kartläggning, bedömning och diagnos lägger grunden för en evidensbaserad beroendevård.
ADDIS – Alkohol- och drogdiagnosinstrument rekommenderas enligt prioriteringsgrad 3, d v s bör användas, i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid beroende.

Välkommen in på www.addis.se för mer information!