Bittens Addiction | SUGAR
15971
page-template-default,page,page-id-15971,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

SUGAR

SUGAR® Certifiering 2018 – Sugar Use General Assessment Recording.

Certifieringskurs

Dahl & Dahl preventions & beroendecenter och Bittens Addiction

presenterar det första kartläggningsinstrumentet för socker- mjöl- och

”mat”-relaterad problematik.

Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet SUGAR är ett strukturerat

intervjuformulär som undersöker patienters/klienters relation till socker-,

mjöl- och matprodukter. Det finns för närvarande inget diagnosinstrument för ”food addiction” men många screeninginstrument (UNCOPE S, Yalescale m fl.).

Instrumentet bygger på diagnoskriterier för skadligt bruk, missbruk och

beroende av sinnesförändrande droger som beskrivs i ICD-10

(International Classification of Diseases) och DSM-IV (Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorders). SUGAR är ett effektivt verktyg för alla som

arbetar med människor, som kan ha utvecklat ett problematiskt

användande av socker/mjöl/mat.

 

Endast certifierade SUGAR®-utövare är behöriga att använda

instrumentet. För att bli behörig krävs en certifieringsutbildning.

 

Syftet med utbildningen:

 • Att kunna använda instrumentet SUGAR® vid en bedömning baserad på internationella kriterier för beroende enligt ICD 10:s diagnostiska kriterier för skadligt bruk och beroende. Att lära sig skilja på skadligt bruk, stressätande, tröstätande, livsstilsätande mm och den mycket svårbehandlade, kroniska, allvarliga sjukdomen socker/mjölberoende är livsviktigt för att kunna ge adekvat behandling. Det handlar om två mycket olika behandlingsinsatser.

 

Villkor för certifiering:

 • Holistisk Addiction Medicine, HAM , den enda utbildningen i Europa i sockerberoende. En 1-årig distanskurs och/eller nedan. Från och med 2018 ingår SUGAR-certifiering i HAM. Se separat information om Holistisk Addiction Medicin-utildning

Ha deltagit i intensivkurs med Bitten Jonsson

Vara ADDIS®/ADDIS® ung-certifierad

Näringsspecialist

Lic. kostrådgivare

Akademisk utbildning i ämnen som omfattar omsorg, social orientering (t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, socionom)

Alkohol/drogterapeut

Minst fjorton timmars utbildning i alkohol-/drogproblem för yrkesverksamma som inte arbetar inom beroendeområdet

Kunskap om psykoaktiva droger/processer

Undantag kan beviljas för den som har flera års arbetslivserfarenhet inom alkohol/ drogområdet. Du får då tillåtelse att genomföra intervjuer, göra bedömningar och föreslå åtgärder, men någon med certifiering måste underteckna och ta ansvar för bedömningen.

 

Utbildningsprocess,

Utbildningen är interaktiv och i fem steg. Steg ett startar med en heldag i Hudiksvall, se nedan. Steg två är ett heldagswebinar med fördjupning. Steg tre två intervjuer på egen hand, som skall godkännas via handledning per telefon och internet. Steg fyra är en tretimmars-föreläsning (webinar) med repetition. Steg fem tentamen via internet. Du ska också delta i en sluten grupp på Facebook där du diskuterar fall och ställer frågor med andra som redan är certifierade.

 

Start: obligatoriskt deltagande den 21/3-18 i Hudiksvall, klockan 9-17.

Heldagswebinar, 10/4-18, klockan 9-16,

Därefter handledning enligt överenskommelse efter gjorda intervjuer.

Repetition 14/5-18 , klockan 17-20

Tentamen 29/5, skrivningen mailas ut på morgonen och skall vara åter till mig under dagen.

 

 

 1. Föreläsningen
 • Addiction, kunskap om de diagnostiska kriterierna (ICD 10 och DSM IV/DSM5).
 • Sockerberoende, bakgrund och forskning.
 • SUGAR® intervjuformulär, syftet med instrumentet, bakgrund utveckling och logik, intervjuteknik, rollspel,

sammanställning av material från rollspel, bedömning och åtgärd.

 1. Heldagswebinar
 • Vem/vilka ska jag intervjua? Hur går jag till väga? Sekretess, tystnadsplikt.
 • Sammanställning av intervjun, bedömning, färdigställande av symtomkurva. Förslag till

åtgärder/behandling.

 • Rollspel demo: Att möta klienten med resultatet. Den terapeutiska motiverande intervjun där klienten möter verkligheten.

 

 1. Handledning (2 patientfall)
 • Sammanställt material, se nedan, mailas till handledaren. Handledning sker via telefonkonferens/skype, som

spelas in för att du ska kunna lyssna igenom handledningen så ofta du vill.

 • Ifyllt SUGAR-formulär, överförda data till checklistorna, sammanställd symptomkurva, gjord bedömning, analys och rekommenderad åtgärdsplan/ behandlingsplan.
 • Delta i arbetet att vidareutveckla dina kunskaper tillsammans med gruppens deltagare via en sluten grupp på facebook.

 

4 och 5. Examination

 • Repetition och examinering sker först när du genomfört och blivit godkänd på de två patientfallen.

Examinationen består av:

 • Ett skriftligt test med 30 frågor, en poäng för varje rätt besvarad fråga.
 • Genomförande av en egen fallbeskrivning.
 • Om du inte blir godkänd, ta chansen att fortsätta göra fler fall och be om extra handledning (obs kostar extra).

 

 1. Recertifiering

Vartannat år är ett recertifieringstillfälle obligatoriskt, där du under en heldagsutbildning (webinar) diskuterar instrumentet med andra utövare, samt får arbeta med nya fallbeskrivningar.

 

Efter utbildningen kommer du att kunna:

 • Ställa specifika frågor och skapa en terapeutisk miljö, samt kunna analysera information från SUGAR utifrån diagnostiska kriterier och beroendekunskap.
 • Sammanställa information som samlats in via SUGAR® – på ett sätt som klienten och handläggare/ remissinstans kan förstå och ta till sig.
 • Hjälpa klienten att få insikt i sin problematik och ta emot hjälp och visa personen vägen till lämpliga

åtgärder.

Nästa recertifiering: 11/9-18

 

OBS!

Utbildningen leder ej till behörighet att genomföra ADDIS®/ADDIS UNG®-intervjuer.

För att få behörighet att använda ADDIS/ADDIS UNG-instrumentet krävs en särskild certifieringsutbildning. ( se www.addis.se)

 

Pris

 • Certifieringsutbildning SUGAR® SEK 10 000:-

 

 • Re-certifieringsutbildning SUGAR® SEK 1 800:-

 

Samtliga priser anges exklusive moms.

 

För mer information kontakta

 

Dahl & Dahl Prevention and Addiction Center WEBB/

www.dahlochdahl.se

MAIL/  karl@dahlochdahl.se
CELL / 0767 – 74 94 24 OFFICE/ 019 –

140 987 ÖREBRO, SWEDEN

eller

 

Bitten Jonsson Reg. Nurse BITTENS ADDICTION Corp Addictionspecialist, ADDIS/SUGAR Cert. Tamms Kanalväg 11 C S-820 64 Näsviken,  Sweden
Cell + 46 70 643 7373

bitten.jonsson@bittensaddiction.com  www.bittensaddiction.com Facebook; Bittensway   Twitter; Bittenjonsson

 

Referenser:

Kontakta gärna någon av dessa för mer information.

 

SUGAR® is the best solution to diagnose food addiction and get the right therapy”

Anniqa Bjersing addiction counselor and Reg. Nurse, Umeå Sweden

anniqa@ecogroup.se Cell + 46 70-555 86 23

 

”Harmful use and addiction are two different conditions and are to be treated differently. It is important to know what we are dealing with so we know what kind of treatment we are to give”.

Tone Glestad, Addiction counselor, ADDIS certified, Haslum Norway

tone@semsa.no cell +47 901 31 015

 

”SUGAR is the most powerful tool that made me totally convinced about and aware of my addiction. Without it I easily go into denial or wonder if I really am that sick and then I start negotiating about the food etc. It keeps me on track and on the path of recovery. If anyone else has doubts about my addiction I can simply just show them which symptoms in which cathegories I have and there is no more doubt and I am respected for my choices. SUGAR® is so empowering”

Kicki Käller, Former Pastor, Addiction counselor, www.arteget.se kicki@arteget.se Arlöv, Skåne