Bittens Addiction | ADDIS
15927
page-template-default,page,page-id-15927,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_non_responsive

ADDIS

ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks och beroendevården. Vilket är självklart, eftersom evidensbaserad vård förutsätter evidensbaserad diagnostik.
Hur ska man annars kunna veta vad man ska behandla?
ADDIS är ett helt digitaliserat system, som ger underlag till snabba och säkra bedömningar och innefattar bl.a en genomgripande ämneslista, screeningmoduler för PTSD, depression, ångest och spel.
Framför allt erbjuder instrumentet ett konkret sätt för intervjuaren att bli inbjuden till den värld som människor med allvarliga substansrelationer befolkar. Intervjun blir i och med detta ett tillfälle till reflektion/motivation och alliansskapande.
Många berättar att ADDIS intervjun var det första tillfället för dem, då de har fått möjligheter att berätta och beskriva hur livet har gestaltat sig under inflytande av alkohol, narkotika och läkemedel.
Den berättelsen, och dess objektiva slutsatser i form av symptom under hela livet, visas i särskilda diagnoschecklistor, byggda på de internationella kriterierna i ICD 10 och DSM 5, och även grafiskt i form av en beroendekurva med alla substanser inprickade.
För de som får chansen att genomgå behandling är ADDIS både en flygande start och en källa att ösa ur, och återkomma till, under behandlingens gång. Det är en evidensbaserad metod att säkra det komplicerade beroende -tillståndets konkreta aspekter (vi kallar det för differentialdiagnostik), och ett effektivt sätt att skapa inledande motivation för den förändringsprocess som kommer sedan.